O firmie

GEODIMEX S.A. świadczy wysokiej jakości usługi w kraju i za granicą, prowadząc swą działalność w następujących dziedzinach:

  • geodezja inżynieryjno-przemysłowa
  • geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe
  • mapy do celów prawnych i projektowych
  • opracowania geodezyjne na zlecenie (obmiary, symulacje)
  • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
  • podziały i rozgraniczenia oraz obsługa prawna nieruchomości.

Wiedzę i doświadczenie zdobywaliśmy podczas pracy w firmach z branży geodezyjnej i budowlanej. Dzięki temu znamy potrzeby rynku, a to w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami naszych pracowników pozwala nam realizować zadania wymagające profesjonalnego i rzetelnego podejścia.

Realizujemy projekty nie tylko dla dużych korporacji, ale również dla mniejszych podmiotów oraz osób fizycznych, gwarantując taki sam wysoki poziom naszych usług.

Zapraszamy do współpracy.

GEODIMEX S.A.