Projekty B+R

Geodimex S.A. w 2022 roku podpisał w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ umowę o dofinansowanie Projektu: PPLIDAR – Photogrammetrically Processed Lidar - opracowanie innowacyjnej technologii precyzyjnego skanowania lotniczego w oparciu o wysokorozdzielcze zobrazowania cyfrowe w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 6 001 286,764 zł, wysokość dofinansowania - 4 478 245,58 zł.

Nr projektu POIR.01.01.01-00-0387.

Kluczowym elementem realizacji projektu jest wdrożenie nowej technologii opracowywania danych ze skaningu lotniczego.

Przedmiotem prac badawczych w ramach projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii skanowania lotniczego terenu wysokiej precyzji, bazującej na zintegrowanych i wzajemnie wzmacniających się obserwacjach fotogrametryczno-lidarowych.

Efektem prac badawczych ma być produkt o wysokich parametrach dokładnościowych zaspokajający potrzeby rynkowe branży projektowej, budowlanej i geodezyjnej.